Oferta

Zakładanie

STOWARZYSZEŃ / SPÓŁEK / firm OSÓB PRAWNYCH / firm OSÓB FIZYCZNYCH - wybór formy opodatkowania
obejmuje pomoc w sporządzeniu potrzebnych dokumentów:
• umów, umów spółek,
• statutów, oświadczeń,
• regulaminów dla : Zarządu, komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej
• a także protokołów z posiedzeń ww. organów

Prowadzenie dokumentacji

księgowej:
- księga przychodów i rozchodów
- księga handlowa
- ewidencje VAT
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia
- inne ewidencje zgodnie z ustawowymi wymogami
kadrowo-płacowej:
- akta personalne – świadectwa pracy
- karty wynagrodzeń
- karty zasiłkowe
- listy płac

Obowiązki urzędowe

deklaracje PIT / CIT / VAT / AKCYZA
deklaracje ZUS
dokumenty wynikające z procedur
• ochrony środowiska
• obrotu surowcami wtórnymi
• odwrotnego obciążenia
• refundacji PFRON
• BHP

Staramy się

holistycznie podchodzić do powierzonego nam obowiązku współpracy/opieki nad podmiotem gospodarczym, który Państwo reprezentują

HOLIZM – teoria głosząca, że determinującymi czynnikami w naturze są „całości”, których nie da się sprowadzić do sumy ich części.Zapewniamy

dzięki możliwościom elektronicznego przesyłu danych ograniczenie do minimum kontaktu z Urzędami
oferujemy też odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy i przesyłanie drogą mail'ową stosownych dokumentów, wyciągów i zestawień Państwa dokumentacji