Kadry i płace

Obowiązek potwierdzania godzin pracy przy umowach zlecenia od 2017r

Od 1 stycznia 2017r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń oraz innych umów o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, będą podlegały obowiązkowi potwierdzania godzin pracy. Sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług strony mogą ustalić w umowie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2000 złotych brutto.

Godzinowa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 13 zł brutto za godzinę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 złotych brutto

Termin udzielenia zaległego urlopu

Z dniem 30 września br. upływa termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego (urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem obligatoryjnym). Do tego czasu pracownik, co do zasady, nie powinien mieć na swoim koncie zaległego i nieudzielonego urlopu wypoczynkowego. Od pracownika nie zależy to, czy skorzysta czy nie skorzysta ze swojego uprawnienia, a jedynie to w jakim terminie „wybierze” urlop.

Subscribe to RSS - Kadry i płace