Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja VAT, która zakłada m.in. podniesienie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT z obecnie obowiązującej kwoty 150 000zł do 200 000zł.
Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. będzie wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczy 200 000 zł, będą mogli w przyszłym roku skorzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego.