Podstawy składek ZUS - 2017

Podstawy wymiaru za okres od stycznia do grudnia 2017 dla firm opłacających pełny ZUS wynoszą:
Na ubezpieczenia społeczne: 2557,80

499,28 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

204,62 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

62,67 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

46,04 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Na ubezpieczenie zdrowotne: 3303,13

297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

Fundusz pracy: 2557,80

62,67 zł (tj. 2,45%)

Nie opłaca się składek na FP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 812,61 zł

 749,94 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

297,28 zł

 297,28 zł

Fundusz Pracy

62,67 zł 

62,67 zł

Składki do zapłaty w roku 2017 (kwoty sumaryczne): 
Ubezpieczenia społeczne:
od podstawy za XII/2016 - XI/2017 -  9711,67
od podstawy za XII/2016 - XI/2017 (bez chorobowego) -  8962,69

Ubezpieczenie zdrowotne:
od podstawy za XII/2016 - XI/2017 - 3559,03


P
odstawy preferenyjne od stycznia do grudnia 2017 wynoszą:
na ubezpieczenia społeczne: 600,00
na ubezpieczenie zdrowotne: 3303,13