Podstawy składek ZUS - 2016

Podstawy wymiaru za okres od stycznia do grudnia 2016 dla firm opłacających pełny ZUS wynoszą:
Na ubezpieczenia społeczne: 2433,00

474,92 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

194,64 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

59,61 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

43,79 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Na ubezpieczenie zdrowotne: 3210,60

288,95 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

Fundusz pracy: 2433,00

59,61 zł (tj. 2,45%)

Nie opłaca się składek na FP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 772,96 zł

 713,35 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

288,95 zł

 288,95 zł

Fundusz Pracy

59,61 zł 

 59,61 zł

Składki do zapłaty w roku 2016 (kwoty sumaryczne): 
Ubezpieczenia społeczne:
od podstawy za XII/2015 - XI/2016 -  9257,23
od podstawy za XII/2015 - XI/2016 (bez chorobowego) -  8543,32

Ubezpieczenie zdrowotne:
od podstawy za XII/2015 - XI/2016 - 3457,86


P
odstawy preferenyjne od stycznia do grudnia 2016 wynoszą:
na ubezpieczenia społeczne: 555,00
na ubezpieczenie zdrowotne: 3210,60