Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2000 złotych brutto.