Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 złotych brutto